Budskap Fra Guidene

BUDSKAP FRA DE GALAKTISKE VERDENERS KONFØDERASJON GITT TIL LUIS FERNANDO
LA PAZ, BOLIVIA, 16. APRIL 2020.

 

Den 16. april kontaktet de utenomjordiske guidene oss telepatisk. De inviterte oss (Luis Fernando og Anna) ut i hagen vår, slik at vi kunne føle deres tilstedeværelse og motta et veldig motiverende budskap om håp for oss alle:

 

Fra nå av er Jorda i ferd med å gjennomgå en justering og vil vibrere på en høyere frekvens, en virkelig planetarisk renselse som vil føre til en alt blir krystallklart slik det skjer i naturen akkurat nå. Det har derfor høyeste prioritet at vi i dette året som av ’dem’ kalles året for kommunikasjon, lever opp til dette prinsippet ved å speile og integrere endringene både i oss selv, overfor våre nærmeste og selvfølgelig også i det store menneskelige fellesskap som vi alle er en del av.

La oss gripe denne unike muligheten til å gå dypt i vårt indre.   

De (Guidene) understreker betydningen av å styrke immunforsvaret gjennom å ta inn forsterkede mengder av solenergi (Celial energi)i timene midten på dagen. Det skjer ved hjelp av den forbindelsen som vi har til vår elskede Logos (Sola) gjennom vår egen indre sol, inntil vi i hele vårt aura felt, blir - og føler oss som kraftige, levende lykter. ’De’ gir også hjelp og støtte der det trengs mest, men som de forklarer meg, denne opplevelsen er unik for oss mennesker. Deres støtte er nødvendig for at vi skal kunne gjennomleve denne tiden og for å klare å manøvrere i den malstrømmen vi nå befinner oss i, men som vi snart vil komme styrket ut av. 

Den maksimale effekten av årsak og virkning, vil føre til at vi i årets andre kvartal vil befinne oss innenfor et lysfelt. Her vil det bli meget viktige forbindelser både til den interne regjeringen (Det store hvite brorskap) og med ’dem’, dvs. de utenomjordiske guidene som allerede er her. I månedene august, september og oktober, vil dette bli enda tydeligere. 

På samme måte som dette året (som innenfor årene for nedtelling - 2018 til 2025) er året for dyp kommunikasjon, vil året 2021 bli året for transformasjon hvor illusjonenes slør vil bli løftet, slik at vi blir i stand til å se virkeligheten. Det vil derfor bli et år med store transformasjoner og endringer i de sosiale, politiske og økonomiske systemer, men fremfor alt en økning i oppvåkningen av den kollektive og individuelle bevisstheten.

Vi lever i ’uvirkelige’ tider, så det er et privilegium å være her. La oss derfor utnytte den muligheten maksimalt!

Det er et lys i enden av tunnelen - hvor vi ikke er alene

 

STERK OG KJÆRLIG LYS-KLEM! VI ER ETT!

 

 

 

 

Kommunikasjon fra den utenomjordiske guiden Amani, den 29. juni 2019

Tid: 12. 40. Sted Monte Rosa i de italienske alpene. Mottager: Luis Fernando Mostajo.

 

Vær velsignet mine kjære fra vår base i Alpene hvor tempelet av opplysning skinner og i lys av den Store Bevisstheten som vi alle er en del av.

Ja, Amani er med dere. En syklus avsluttes og gir plass for en ny innkommende frekvens som fullfører våre roller og oppdrag både på jorda og i kosmos. Forholdene i dette området er slik at de fremmer forbindelse og interaksjon med gruppen akkurat slik som det skjedde i går. Vår tilstedeværelse vil fremme tilgang til de opptegnelsene som bringer opplysning til menneskeheten og som har lagt beskyttet her.

Etter at dere har gjort arbeidet med harmonisering og oppvåkning, vil vi styrke dette møtet ved å formidle Kristus krystaller. Det vil skje i morgen ved 22.30 tiden.  De vil bli overført av følgende grunner:

  1. Balansering av de fire elementene som naturkreftene består av samt komplementering av de overføringene dere allerede har mottatt.

  2. I denne fasen av endring av planetens vibrasjon, stabiliserer disse krystallene de kosmiske og jordiske energiene som nå er konsentrert på jorda. De styrker også deres energifelt og deres mentale og følelsesmessige tilstand. Det er av denne grunn at vi har tatt på oss oppgaven med å assistere dere med denne overføringen. Ved å stabilisere energi, skapes det harmoni og balanse inne i dere. Vær oppmerksom på vår tilstedeværelse, da det vil være en kontinuerlig forbindelse både med oss og Mestrene i deres indre tilholdssteder.
     

Innen årene for nedtelling (2018-25), er 2019 året for kontakt i den forstand at det nå skapes et grunnlag for en mer omfattende frigiving av informasjon og økning av vår tilstedeværelse.

i årene for nedtelling blir 2020 året for dyp kommunikasjon med alle de store solare bevisstheter og Kristus bevisstheter som allerede er til stede på jorda. Det vil også bli året hvor et stort lys vil bli frigitt til menneskeheten som vi stabilisere energier i de felt og linjer som skaper fred og harmoni (ley-lines).

2020 vil også bli det året hvor jordas magnetfelt vil forandres, noe som vil skape endringer i naturens orden og gi fenomen på himmelen som en aldri før har sett. Dette vil nå et klimaks av ekstrem ekspansjon.  

Men alt vil komme som en innledning til en ny orden og et nytt lys som vil legge grunnlag for den nye tid!

 

SORAE ET MET ARAM - AUM SOL AREC

La Lyset av Visdom og Universell kunnskap fylle ditt vesen og vekke ditt indre Lys hvor vi er som en.

Fra Alpenes tempel av opplysning og i Guidene fra konføderasjonen og Mestrene i det Hvite Brorskaps navn. AMANI

 

Budskap gitt til Luis Fernando 22. januar 2019, fra konføderasjonens guide Aldrix og mesteren Soromez.

Den ’tidløse’ tiden har nå kommet til deg. Din indre frekvens er i samklang med de nye akkordene, hjerteslagene fra hjertet av galaksen. De viser retningen for din nye oppvåkning.

Ingenting vil bli som før. I henhold til din indre samklang vil alt bli gitt deg som en umiddelbar forståelse.

Dette har blitt planlagt - og vil etter planen bli formidlet av de 24 Xolar (Sol) bevisstheter fra sjette dimensjon, slik som de med kjærlighet uttrykte sist september (2018 i Sajama, Bolivia).

2019 er innenfor nedtellingen: Det vil bli kontinuerlig kontakt. Vi vil støtte hver formidling, hvert møte, forpliktelse og oppdrag.

Spør - og du vil motta! Dette har blitt skrevet i (det akasiske) registeret, i denne nye evolusjonære spiraltid for menneskeheten.

Som budbringer og representant for den nye tidsalderen av oppvåkning, vil du kunne få kontakt der du er. Vi (guider og mestre) vil støtte deg der hvor du er, på det tidspunkt som er best og på våre betingelser. 

Alt vil bli gitt i overenstemmelse med ’Den universelle skapende bevissthet’ (Superior), men også fra ditt indre (‘selvet'). Ditt indre, det lyse vesen, som med styrke og klarhet representerer den sanne realisering. «Den universelle skapende bevissthet» (Superior) vil skrive den nye æra for den menneskelige konføderasjonen ” i bokstaver av gull.

For de av dere som responderer på den indre tørsten etter visdom og universell kunnskap, vil ’de indre sentrene' i 2019 igjen åpne sine dører. Atter en gang vil eleven overgå sin lærer.  

Den nye planetariske vibrasjonen vil integreres gjennom krystaller. Under denne nye tidsalderen for kontakt og oppvåkning, vil krystallene i løpet av nedtellingen (2018-2025), bli aktivert slik at de kan oppfylle sin sanne rolle - det å være vibrasjoner for fjerde dimensjon. 

Det er i denne tiden essensen og krystallisert visdom fra naturkreftene - med en Kristus-lignende energi, kommer til oss fra senteret av galaksen. Samtidig vil dette bli som en gjenfødelse - i lys og kjærlig fra den store kosmiske bevissthet. Dette vil være synlig i de som har forpliktet seg (til å tjene). 

Alt vil bli gitt i kjærlighet og av kjærlighet. 

Du har allerede blitt fortalt og det vil gå i oppfyllelse, at dere nå er guider på jorden som skal formidle og arrangere nye møter fra øst til vest, definere det nye nord og følge den nye stien. 

Vi, som utsendinger fra den Guddommelige vilje, vil alltid komme når du med kjærlighet kaller på oss. Benytt enhver mulighet til å være i kontakt med naturen og dra nytte av det, langt unna den utmattende lyden og vibrasjonene i de store byene. Der vil du ikke bare se oss, men og finne oss.

Som guider på Jorden har dere blitt forberedt på dette magiske øyeblikket. Nå skal dere gå ut, øke vibrasjonen til enhver sjel i ethvert samfunn.

De lysende krystallinske krystaller som overvåkes av den indre regjeringen, er et tegn på at alt er blitt oppfylt. Det vil bli tider med endring på alle nivåer.

Mennesker som kjemper for et system som motsetter seg forandring, vil oppleve en tilstand av ubalanse og smerte. Men som visdom som på en grunnleggende måte helbreder de dypeste sår, vil dere som fugl Fønix bli gjenfødt for og i Kristus.

Evnen til å endre retning vil være avgjørende for bevisst å kunne styre naturens krefter. Ditt mål vil være å gjenopprette fred og harmoni. 

Månedene mars - juni samt september og desember, vil være tidspunkter for samvær og planetarisk bønn med vår moder jord. Fra juni til august (tre måneder), vil du konsentrere deg om det som er hovedaktiviteten. I tillegg vil du reise til de indre sentre både i Europa og Amerika, hvor du vil motta Østens vibrasjon og være en bærer av åndelighetens flagg i denne nye tidløse tiden. 

Og slik vil det bli - fordi det er skrevet i de gylne platene, de akashiske opptegnelser for menneskeheten. Tørst etter håp om lys og en ny Xolar (sol) forløsning.  

 

"Ildsirkelen" er mer aktiv enn noensinne! Vulkaner er som nerve-terminaler. Gjennom sin utstråling er de i direkte forbindelse med jordas magma. Den planetariske nedlastingen skjer nå på en ny frekvens med vibrasjoner som virker på alle ytre plan. I denne tiden hvor energiene er svært aktive, så er det viktig å observere og rense ut alt det som vi ikke vil ha i våre liv. Dette er en tid da det som allerede er bra, kan bli bedre. De frigjorte energiene forsterker det som vi bærer med oss i vårt indre. La det derfor alltid være visdom, kjærlighet og styrke, som symboliserer kraften og oppvåkningen av menneskeheten! Sterk og kjærlig klem!

Melding gitt til Luis Fernando Mostajo av guide Amani i Italia, november 2017:

Ja, vi er deres guider/brødre - nå på et kontaktoppdrag i Italia.

 

AMANI taler på vegne av «De ærverdige eldste i galaksen» og «De utvalgtes råd» (de 24 ærverdige) på vår kjære SIRIS (Venus):

 

Dere er alle kallet til denne prosessen av planetarisk forløsning og oppvåkning hvor de begrensningene dere hadde da dere ble født inn i denne verden, vil bli henvist til fortiden. I dag fører den nye virkeligheten dere til et stadium av realisering hvor dere vil oppdage at det som er midlertidig forsvinner.

Dere har allerede blitt forberedt på den spirituelle kunsten med bevisst energistyring som nå opererer på jorda og som bringer dere nærmere Konføderasjonens kjærlige barm og de Guddommelige(Divine) tegn og signaler som vi selv responderer på. Vit, mine kjære; at mer enn en av dere som er til stede her, allerede har vært i våre byer og mottatt forberedelser og instruksjoner, så deres oppgave i denne tiden er og vil bli - Å HUSKE:

Avslør det som er lagret og kryptert i deres blods koder. Derfor er blod en av nøklene til oppvåkning til denne virkeligheten og den nye tiden.

Minnet deres - ikke bare om det dere har vært, men via deres sanne essens og Guddommelige(divine) natur, det dere kan bli; individer som er fullbyrdet i lys av dyp kjærlighet.

Konføderasjonen har nå uttrykt sin vilje og jordas guider (Det store hvite brorskap) forbereder viktige møter her i Italia, ellers i Europa så vel som i resten av verden.

Nord-Italia vil oppleve en oppvåkning med derav følgende åpning av interne sentre i Alpene. De er allerde klare til å levere de hellige bøker til 'de som alltid er hengivende'.

Den første fasen av kontakt vil utfolde seg, som vi har fortalt bror Ademixar(Luis Fernando), her i dette området; i form av samlinger. Dette vil så danne grunnlag for større tilnærminger og erfaringer med oss. Dette vil representere et forsmak på det dere på nytt vil oppleve i Alpene der den indre regjeringen befinner seg. Ved å frigjøre informasjonen om det som var, det som er - og det som vil bli deres nye virkelighet, vil vibrasjonene deres bli aktivert.

Dette vil representere en kunngjøring av det som allerede er kjent i jordas kollektive bevissthet; at dere ikke er alene, og på samme måte som i tidligere tider, er det sivilisasjoner som følger dere gjennom oppvåkingen. Fjellene Matterhorn og Mt. Blanc genererer en kraftlinje som vil polarisere energifeltene fra Hadron akseleratoren i Genève. For å få adgang gjennom de naturlige tidsportaler slik at dere kan møte oss, vil deres tilstedeværelse i kraftsentrene som utgjøres av de indre tilholdssteder være viktig.

Året 2018 starter en prosess med global kommunikasjon og kontakt, der Konføderasjonens skip vil være til stede. Dette vil bli de viktigste øyeblikkene for forandring og transformasjon av menneskeheten og en kunngjøring av det som allerede er kjent i menneskehetes kollektive bevissthet.  De syv årene(2018-2025), i en nedtelling til gjennomgripende assistanse, vil gjenspeiles i anerkjennelsen av deres sanne kosmiske opprinnelse.

Samtidig vil det strålende lyset - på grunn av sin intensitet, medføre polarisering av de mange som er i ubalanse, noe som fører til en vanvittighet med sammenstøt og konfrontasjon som vil være ute av kontroll. Dette vil så avsluttes med en forsegling av en tid med smerte og lidelse.

Ingenting vil bli som før. Som frie og bevisste individer, har dere vært forberedt på å integrere denne nye virkeligheten. Det er deres ansvar å opprettholde denne syklusen av planetarisk endring med større overbevisning og dedikasjon og fremfor alt - med all kjærlighet dere er i stand til å uttrykke gjennom Kristus- bevissthetens mest sublime manifestasjon, som nå vibrasjonelt er tilstede og gir sin velsignelse til den nye menneskeheten.

Den 09/09/18, vil dere vende tilbake til SAJAMA som planlagt og forventet. Dette vil være en stor mulighet til å aktivere energiene i den sjette dimensjon, innenfor de Planetariske Sentre. Dette bringer dere nærmere Xolar (sol) bevissthet, som fra Galaksens hjerte vil fortelle: Vi er ETT i betingelsesløs kjærlighet og sannhet.

I De galaktiske verdeners konføderasjon og de 24 ærverdiges navn, Amani i kontakt.

Amani/td>

Kontakt med guidene, 20. juli 2015

Bevissthetens utvikling av guide Amani, lærer på Venus

 

"Bevisstheten kan være mangesidig – og går gjennom forskjellige stadier:

  1. Kandidaten. Den som i sin søken etter sannhet har oppdaget den spirituelle vei som hensikten med livet.

  2. Den initierte. Den som på veien har omfavnet lyset og som deretter har oppdaget formålet med sin livsoppgave og skjebne. 

  3. Disippelen(eleven). Den som ved å oppfylle sitt personlige og sin gruppes oppgave har oppdaget det indre potensialet som gjør det mulig å bli koplet til den ene skapende kilde.

  4. Mesteren(læreren). Den som på veien har funnet harmonien i et liv i lyset, hvor de guddommelige('divine') og jordiske lover smelter sammen i perfekt harmoni med essensen i ens hjerte.

 

Vit min kjære, at lyset skinner i enhver med den intensiteten som en selv tillater. 

Vit at for å gjøre fremskritt så må du lære å elske – og at det å elske er den første leksjonen, ikke bare for kandidaten, men også for den initierte, samt videre som disippel. Kun gjennom å elske kan man mestre og nå det høyeste bevissthetsnivå.

 

Guide Solomis(Venus): "Den sanne realisering er ikke langt unna deg. Den er veldig nær dere alle, hvis dere går mot deres eget lys". -------------------

 

Guide Etel(Venus): "For å finne sann spiritualitet så er det ikke nødvendig å sitte på toppen av et fjell å meditere. For å finne sann spiritualitet trenger vi kun å forstå naturens lover og hvordan vi kan leve i harmoni med dem. Sann spiritualitet er ikke langt unna, men veldig nær oss. Sann transformasjon skjer når vi forandrer våre holdninger slik at vi tenker positivt, føler oss positive og deretter handler positivt".

Under samlingen fikk deltakerne kontakt med guider fra Konføderasjonen  og mestre fra Det store hvite brorskap. Fotoet viser en disk som kom veldig nært innpå deltakerne for å bekrefte budskapet som ble gitt telepatisk til Luis Fernando fra guidene i Konføderasjonen.

Telepatisk budskap fra Konføderasjonen: "Som et symbol og tegn på at deres verden(jorda) nå begynner sin integrering og aktivering av prinsippene for ''Konføderasjonen av kosmisk balanse', så vil rådet av De 12 eldre mestre, overlevere 'BREDAM-prinsippene' til Det store hvite brorskap i løpet av den første uken av april 2016.

'2016 karantenen' - som hittil har holdt Jorda i en holografisk kvadrant, vil ved overleveringen av BREDAM (prinsipper som gjelder for livet innenfor den kosmiske konføderasjon) starte prosessen med å oppheve den. 

Hovedsenteret for endringen av menneskeheten og opptaket til Konføderasjonen vil være den hellige byen Winaymarka - hvor soldisken er beskyttet av Titicacasjøen." 

 

Foto fra et samling den 8. april 2016 ved Titicacasjøen (Bolivia), hvor ca. 70 deltakere fra 14 land deltok. 

Tilleggsinformasjon: Luis Fernando har forklart at ved overlevering av BREDAM til Det store hvite brorskap, så er Jorda opptatt som medlem av Konføderasjonen, hvor det er mestre fra Det store hvite brorskap som representerer Jorda.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now